SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
HÀ NỘI 
Địa chỉ: 18, Huỳnh Thúc Kháng - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại :
Website :