Chi cục đất đai HÀ NỘI
         Địa chỉ: 18, Huỳnh Thúc Kháng - Ba Đình - Hà Nội


Điện thoại hỗ trợ: 04 62732736 - 04 66553748
Email: thuan.an.ho.tro.ky.thuat@gmail.com